Thông báo về Phân Phối Quá Trong Adwords

Thông báo về Phân Phối Quá Trong Adwords

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2017, các chiến dịch có thể chi tiêu tối đa bằng hai lần ngân sách hàng ngày trung bình để giúp bạn đạt được các mục tiêu quảng cáo, như số nhấp chuột và số lượt chuyển đổi.

phan-phoi-qua-adwords

Vào những ngày có lưu lượng truy cập chất lượng cao, chi phí có thể cao gấp 2 lần ngân sách hàng ngày của bạn. Mức chi tiêu này được cân bằng theo ngày khi chi tiêu của bạn thấp hơn ngân sách hàng ngày.

Lưu ý rằng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng của mình: số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *