Category Archives: affiliate

Affiliate marketing (Tiếp thị liên kết) mang đường dẫn bán hàng của nhà sản xuất đến khách hàng có nhu cầu mua. Hình thức quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp là các công ty có sản phẩm, dịch vụ muốn thông qua các trang mạng của các đối tác quảng bá hàng hóa, dịch vụ đến người dùng cuối cùng