Khóa học adwords

Trắc vân tay

Chủng WE

chung-van-tay-WE

Chủng WE Chủng WS Chủng WE -> Tính Gia trưởng rất lớn KHUYẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – Tránh ép buộc người khác theo tiêu chuẩn và mong đợi riêng của bản thân, sẽ gây áp lực, mệt mỏi cho bản thân và mọi người – Cần cân nhắc giữa lợi ích bản thân và lợi ích của người ...

Xem thêm

Chủng WS

sinh-trac-van-tay

Chủng WS => Nên giảm tính nóng!  KHUYẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – Cần học cách lắng nghe và nhấp nhận ý kiến của người khác. Tránh ép buộc người khác theo tiêu chuẩn và mong đợi riêng của bản thân, sẽ gây áp lực, mệt mỏi cho bản thân và mọi người. – Cần cân nhắc giữa lợi ...

Xem thêm
Khóa học adwords

Zalo+CALL: 0917 68 73 68