0917 68 73 68037 879 7067

Các từ viết tắc về lĩnh vực kinh doanh

Còn ngày nay, nếu như Giám Đốc Điều Hành được gọi là Chief Executive Officer (CEO), Giám Đốc Tài Chính được gọi là Chief Financial Officer (CFO), Giám Đốc Nhân Sự được gọi là Chief Human Resources Officer (CHRO)… thì Giám Đốc Kinh Doanh được gọi là Chief Customer Officer (CCO)

Các từ viết tắc về lĩnh vực kinh doanh
1 vote, 5.00 avg. rating (97% score)
Đăng ký học SEO

Check Also

Các file tải về của phần mềm Skype được đặt ở thư mục nào, cách thay đổi thư mục mặc định để tải về

Các file tải về của phần mềm Skype được đặt ở thư mục nào, cách ...

Khóa học adwords

Zalo+CALL: 0917 68 73 68