0917 68 73 68037 879 7067

Các từ viết tắc về lĩnh vực kinh doanh

Còn ngày nay, nếu như Giám Đốc Điều Hành được gọi là Chief Executive Officer (CEO), Giám Đốc Tài Chính được gọi là Chief Financial Officer (CFO), Giám Đốc Nhân Sự được gọi là Chief Human Resources Officer (CHRO)… thì Giám Đốc Kinh Doanh được gọi là Chief Customer Officer (CCO)

Các từ viết tắc về lĩnh vực kinh doanh
1 vote, 5.00 avg. rating (98% score)
Đăng ký học SEO

Check Also

Kêu gọi vốn đầu tư được gì?

Kêu gọi vốn đầu tư: 1: Nhà kêu gọi được giảm rủi ro trong kinh ...

Khóa học adwords

Zalo+CALL: 0917 68 73 68