Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉ đô

The Wall Street Journal và Dow Jones Venture Source đang theo dõi việc đầu tư mạo hiểm vào các công ty có giá trị ít nhất 1 tỉ đô. Chúng ta hãy cùng xem các câu lạc bộ khởi nghiệp tỉ đô này bành trướng ra sao, kể từ dự án đầu tiên tháng 1/2014, và tự chọn cho mình một công ty để học hỏi.

Giá trị các công ti ít nhất 1 tỉ đô hoặc hơn được các quỹ đầu tư góp vốn.

khoi-nghiep

Giá trị các các công ty tính đến tháng 8 2015 

Company Latest Valuation Total Equity Funding Last Valuation
Uber 50.0 tỉ đô 5.6 tỉ đô Tháng 7 2015
Xiaomi 46.0 tỉ đô 1.4 tỉ đô Tháng 12 2014
Airbnb 25.5 tỉ đô 2.3 tỉ đô Tháng 6 2015
Palantir 20.0 tỉ đô 1.5 tỉ đô Tháng 7 2015
Snapchat 16.0 tỉ đô 1.2 tỉ đô Tháng 5 2015
Flipkart 15.0 tỉ đô 3.0 tỉ đô Tháng 4 2015
Didi Kuaidi 15.0 tỉ đô 3.0 tỉ đô Tháng 7 2015
SpaceX 12.0 tỉ đô 1.1 tỉ đô Tháng 1 2015
Pinterest 11.0 tỉ đô 1.3 tỉ đô Tháng 2 2015
Dropbox 10.0 tỉ đô 607 triệu đô Tháng 1 2014
WeWork 10.0 tỉ đô 969 triệu đô Tháng 6 2015
Lufax 9.6 tỉ đô 488 triệu đô Tháng 3 2015
Theranos 9.0 tỉ đô 400 triệu đô Tháng 6 2014
Spotify 8.5 tỉ đô 1.0 tỉ đô Tháng 4 2015
DJI 8.0 tỉ đô 105 triệu đô Tháng 5 2015
Zhong An Online 8.0 tỉ đô 934 triệu đô Tháng 6 2015
Meituan 7.0 tỉ đô 1.1 tỉ đô Tháng 1 2015
Square 6.0 tỉ đô 495 triệu đô Tháng 8 2014
Stripe 5.0 tỉ đô 290 triệu đô Tháng 7 2015
Zenefits 4.5 tỉ đô 596 triệu đô Tháng 5 2015
Cloudera 4.1 tỉ đô 670 triệu đô Tháng 3 2014
Dianping 4.0 tỉ đô 1.4 tỉ đô Tháng 3 2015
Credit Karma 3.5 tỉ đô 369 triệu đô Tháng 6 2015
Global Fashion Group 3.4 tỉ đô 1.5 tỉ đô Tháng 7 2015
Jawbone 3.3 tỉ đô 531 triệu đô Tháng 2 2014
Fanatics 3.1 tỉ đô 320 triệu đô Tháng 6 2013
Delivery Hero 3.1 tỉ đô 1.3 tỉ đô Tháng 6 2015
VANCL 3.0 tỉ đô 512 triệu đô Tháng 12 2011
Legendary Entertainment 3.0 tỉ đô 900 triệu đô Tháng 9 2014
Pure Storage 3.0 tỉ đô 470 triệu đô Tháng 4 2014
DocuSign 3.0 tỉ đô 515 triệu đô Tháng 4 2015
Moderna 3.0 tỉ đô 675 triệu đô Tháng 1 2015
ContextLogic (Wish) 3.0 tỉ đô 692 triệu đô Tháng 5 2015
Bloom Energy 2.9 tỉ đô 1.2 tỉ đô Tháng 9 2011
Slack 2.8 tỉ đô 315 triệu đô Tháng 3 2015
Powa 2.7 tỉ đô 156 triệu đô Tháng 11 2014
Ola Cabs 2.5 tỉ đô 677 triệu đô Tháng 3 2015
InMobi 2.5 tỉ đô 216 triệu đô Tháng 12 2014
Lyft 2.5 tỉ đô 1.0 tỉ đô Tháng 3 2015
Garena Online 2.5 tỉ đô N/A Tháng 3 2015
Houzz 2.3 tỉ đô 215 triệu đô Tháng 10 2014
Trendy Group 2.0 tỉ đô 200 triệu đô Tháng 2 2012
Nutanix 2.0 tỉ đô 312 triệu đô Tháng 8 2014
Magic Leap 2.0 tỉ đô 592 triệu đô Tháng 10 2014
Snapdeal 2.0 tỉ đô 1.0 tỉ đô Tháng 10 2014
Coupang 2.0 tỉ đô 1.4 tỉ đô Tháng 6 2015
Instacart 2.0 tỉ đô 275 triệu đô Tháng 12 2014
Domo 2.0 tỉ đô 459 triệu đô Tháng 3 2015
Blue Apron 2.0 tỉ đô 193 triệu đô Tháng 6 2015
Github 2.0 tỉ đô 350 triệu đô Tháng 7 2015
Prosper Marketplace 1.9 tỉ đô 360 triệu đô Tháng 4 2015
One97 Communications 1.9 tỉ đô 593 triệu đô Tháng 3 2015
Intarcia Therapeutics 1.8 tỉ đô 598 triệu đô Tháng 3 2014
Tanium 1.8 tỉ đô 142 triệu đô Tháng 3 2015
MongoDB 1.6 tỉ đô 311 triệu đô Tháng 12 2014
InsideSales.com 1.5 tỉ đô 199 triệu đô Tháng 3 2015
Adyen 1.5 tỉ đô 500 triệu đô Tháng 12 2014
Koudai Shopping 1.5 tỉ đô 364 triệu đô Tháng 10 2014
Grabtaxi 1.5 tỉ đô 540 triệu đô Tháng 7 2015
Oscar Health Insurance 1.5 tỉ đô 320 triệu đô Tháng 4 2015
MuleSoft 1.5 tỉ đô 259 triệu đô Tháng 5 2015
Jasper Technologies 1.4 tỉ đô 204 triệu đô Tháng 4 2014
Deem 1.4 tỉ đô 474 triệu đô Tháng 9 2011
Social Finance 1.3 tỉ đô 399 triệu đô Tháng 2 2015
FanDuel 1.3 tỉ đô 363 triệu đô Tháng 7 2015
Medallia 1.3 tỉ đô 255 triệu đô Tháng 7 2015
Lazada Group 1.2 tỉ đô 648 triệu đô Tháng 11 2014
AppNexus 1.2 tỉ đô 251 triệu đô Tháng 8 2014
Infinidat 1.2 tỉ đô 230 triệu đô Tháng 4 2015
Warby Parker 1.2 tỉ đô 218 triệu đô Tháng 4 2015
DraftKings 1.2 tỉ đô 426 triệu đô Tháng 7 2015
Sprinklr 1.2 tỉ đô 170 triệu đô Tháng 3 2015
Automattic 1.2 tỉ đô 190 triệu đô Tháng 5 2014
Gilt Groupe 1.1 tỉ đô 275 triệu đô Tháng 4 2011
Actifio 1.1 tỉ đô 208 triệu đô Tháng 3 2014
Proteus Digital Health 1.1 tỉ đô 354 triệu đô Tháng 6 2014
AppDynamics 1.1 tỉ đô 177 triệu đô Tháng 7 2014
IronSource 1.1 tỉ đô 103 triệu đô Tháng 8 2014
Nextdoor 1.1 tỉ đô 215 triệu đô Tháng 3 2015
Home24 1.0 tỉ đô 1.0 tỉ đô Tháng 12 2014
Yello Mobile 1.0 tỉ đô 112 triệu đô Tháng 12 2014
CloudFlare 1.0 tỉ đô 72 triệu đô Tháng 12 2012
Evernote 1.0 tỉ đô 302 triệu đô Tháng 5 2012
Good Technology 1.0 tỉ đô 388 triệu đô Tháng 4 2013
Eventbrite 1.0 tỉ đô 200 triệu đô Tháng 3 2014
Tango 1.0 tỉ đô 367 triệu đô Tháng 3 2014
Mogujie 1.0 tỉ đô 200 triệu đô Tháng 6 2014
Kabam 1.0 tỉ đô 245 triệu đô Tháng 8 2014
Lookout 1.0 tỉ đô 284 triệu đô Tháng 8 2014
JustFab 1.0 tỉ đô 250 triệu đô Tháng 8 2014
Honest Co. 1.0 tỉ đô 122 triệu đô Tháng 8 2014
Qualtrics 1.0 tỉ đô 220 triệu đô Tháng 9 2014
Razer 1.0 tỉ đô 50 triệu đô Tháng 10 2014
Shazam 1.0 tỉ đô 170 triệu đô Tháng 1 2015
Beibei 1.0 tỉ đô 124 triệu đô Tháng 1 2015
SimpliVity 1.0 tỉ đô 276 triệu đô Tháng 3 2015
Farfetch 1.0 tỉ đô 195 triệu đô Tháng 3 2015
Pluralsight 1.0 tỉ đô 169 triệu đô Tháng 8 2014
Funding Circle 1.0 tỉ đô 273 triệu đô Tháng 4 2015
Quikr 1.0 tỉ đô 350 triệu đô Tháng 9 2014
MarkLogic 1.0 tỉ đô 173 triệu đô Tháng 4 2015
Lamabang 1.0 tỉ đô 120 triệu đô Tháng 3 2015
Zomato Media 1.0 tỉ đô 163 triệu đô Tháng 3 2015
Coupa Software 1.0 tỉ đô 168 triệu đô Tháng 5 2015
Twilio 1.0 tỉ đô 240 triệu đô Tháng 7 2015
Zscaler 1.0 tỉ đô 138 triệu đô Tháng 7 2015
Tujia 1.0 tỉ đô 465 triệu đô Tháng 8 2015
Fab Exited Tháng 3 2015
Sunrun Exited Tháng 8 2015
Shopify Exited Tháng 5 2015
Beats Electronics Exited Tháng 8 2014
Box Exited Tháng 12 2014
Coupons.com Exited Tháng 3 2014
Fisker Automotive Exited Tháng 3 2014
Hanhua Financial Exited Tháng 6 2014
GoPro Exited Tháng 6 2014
Hortonworks Exited Tháng 11 2014
JD.com Exited Tháng 5 2014
LaShou Exited Tháng 11 2014
Lending Club Exited Tháng 12 2014
Mobileye Exited Tháng 8 2014
Nest Labs Exited Tháng 2 2014
New Relic Exited Tháng 12 2014
Rocket Internet Exited Tháng 10 2014
Wayfair Exited Tháng 10 2014
Zalando Exited Tháng 10 2014
Kuaidi Dache Exited Tháng 4 2015

Chú ý:  Biểu đồ này chỉ bao gồm các công ty tư nhân, tăng trưởng trong 4 năm và có ít nhấn 1 nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Danh sách này loại trừ các công ty được điều hành bởi  các tổ chức, cơ quan nhà nước (độc quyền). Những đánh giá từ  VentureSource hoặc The Journal dựa trên sự đầu tư trực tiếp, không thông qua bên thứ 3. Biểu đồ này sẽ được update  khi có thông tin mới nhất.

Theo DavidBui!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *