Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉ đô

Rate this post

The Wall Street Journal và Dow Jones Venture Source đang theo dõi việc đầu tư mạo hiểm vào các công ty có giá trị ít nhất 1 tỉ đô. Chúng ta hãy cùng xem các câu lạc bộ khởi nghiệp tỉ đô này bành trướng ra sao, kể từ dự án đầu tiên tháng 1/2014, và tự chọn cho mình một công ty để học hỏi.

Giá trị các công ti ít nhất 1 tỉ đô hoặc hơn được các quỹ đầu tư góp vốn.

khoi-nghiep

Giá trị các các công ty tính đến tháng 8 2015 

CompanyLatest ValuationTotal Equity FundingLast Valuation
Uber50.0 tỉ đô5.6 tỉ đôTháng 7 2015
Xiaomi46.0 tỉ đô1.4 tỉ đôTháng 12 2014
Airbnb25.5 tỉ đô2.3 tỉ đôTháng 6 2015
Palantir20.0 tỉ đô1.5 tỉ đôTháng 7 2015
Snapchat16.0 tỉ đô1.2 tỉ đôTháng 5 2015
Flipkart15.0 tỉ đô3.0 tỉ đôTháng 4 2015
Didi Kuaidi15.0 tỉ đô3.0 tỉ đôTháng 7 2015
SpaceX12.0 tỉ đô1.1 tỉ đôTháng 1 2015
Pinterest11.0 tỉ đô1.3 tỉ đôTháng 2 2015
Dropbox10.0 tỉ đô607 triệu đôTháng 1 2014
WeWork10.0 tỉ đô969 triệu đôTháng 6 2015
Lufax9.6 tỉ đô488 triệu đôTháng 3 2015
Theranos9.0 tỉ đô400 triệu đôTháng 6 2014
Spotify8.5 tỉ đô1.0 tỉ đôTháng 4 2015
DJI8.0 tỉ đô105 triệu đôTháng 5 2015
Zhong An Online8.0 tỉ đô934 triệu đôTháng 6 2015
Meituan7.0 tỉ đô1.1 tỉ đôTháng 1 2015
Square6.0 tỉ đô495 triệu đôTháng 8 2014
Stripe5.0 tỉ đô290 triệu đôTháng 7 2015
Zenefits4.5 tỉ đô596 triệu đôTháng 5 2015
Cloudera4.1 tỉ đô670 triệu đôTháng 3 2014
Dianping4.0 tỉ đô1.4 tỉ đôTháng 3 2015
Credit Karma3.5 tỉ đô369 triệu đôTháng 6 2015
Global Fashion Group3.4 tỉ đô1.5 tỉ đôTháng 7 2015
Jawbone3.3 tỉ đô531 triệu đôTháng 2 2014
Fanatics3.1 tỉ đô320 triệu đôTháng 6 2013
Delivery Hero3.1 tỉ đô1.3 tỉ đôTháng 6 2015
VANCL3.0 tỉ đô512 triệu đôTháng 12 2011
Legendary Entertainment3.0 tỉ đô900 triệu đôTháng 9 2014
Pure Storage3.0 tỉ đô470 triệu đôTháng 4 2014
DocuSign3.0 tỉ đô515 triệu đôTháng 4 2015
Moderna3.0 tỉ đô675 triệu đôTháng 1 2015
ContextLogic (Wish)3.0 tỉ đô692 triệu đôTháng 5 2015
Bloom Energy2.9 tỉ đô1.2 tỉ đôTháng 9 2011
Slack2.8 tỉ đô315 triệu đôTháng 3 2015
Powa2.7 tỉ đô156 triệu đôTháng 11 2014
Ola Cabs2.5 tỉ đô677 triệu đôTháng 3 2015
InMobi2.5 tỉ đô216 triệu đôTháng 12 2014
Lyft2.5 tỉ đô1.0 tỉ đôTháng 3 2015
Garena Online2.5 tỉ đôN/ATháng 3 2015
Houzz2.3 tỉ đô215 triệu đôTháng 10 2014
Trendy Group2.0 tỉ đô200 triệu đôTháng 2 2012
Nutanix2.0 tỉ đô312 triệu đôTháng 8 2014
Magic Leap2.0 tỉ đô592 triệu đôTháng 10 2014
Snapdeal2.0 tỉ đô1.0 tỉ đôTháng 10 2014
Coupang2.0 tỉ đô1.4 tỉ đôTháng 6 2015
Instacart2.0 tỉ đô275 triệu đôTháng 12 2014
Domo2.0 tỉ đô459 triệu đôTháng 3 2015
Blue Apron2.0 tỉ đô193 triệu đôTháng 6 2015
Github2.0 tỉ đô350 triệu đôTháng 7 2015
Prosper Marketplace1.9 tỉ đô360 triệu đôTháng 4 2015
One97 Communications1.9 tỉ đô593 triệu đôTháng 3 2015
Intarcia Therapeutics1.8 tỉ đô598 triệu đôTháng 3 2014
Tanium1.8 tỉ đô142 triệu đôTháng 3 2015
MongoDB1.6 tỉ đô311 triệu đôTháng 12 2014
InsideSales.com1.5 tỉ đô199 triệu đôTháng 3 2015
Adyen1.5 tỉ đô500 triệu đôTháng 12 2014
Koudai Shopping1.5 tỉ đô364 triệu đôTháng 10 2014
Grabtaxi1.5 tỉ đô540 triệu đôTháng 7 2015
Oscar Health Insurance1.5 tỉ đô320 triệu đôTháng 4 2015
MuleSoft1.5 tỉ đô259 triệu đôTháng 5 2015
Jasper Technologies1.4 tỉ đô204 triệu đôTháng 4 2014
Deem1.4 tỉ đô474 triệu đôTháng 9 2011
Social Finance1.3 tỉ đô399 triệu đôTháng 2 2015
FanDuel1.3 tỉ đô363 triệu đôTháng 7 2015
Medallia1.3 tỉ đô255 triệu đôTháng 7 2015
Lazada Group1.2 tỉ đô648 triệu đôTháng 11 2014
AppNexus1.2 tỉ đô251 triệu đôTháng 8 2014
Infinidat1.2 tỉ đô230 triệu đôTháng 4 2015
Warby Parker1.2 tỉ đô218 triệu đôTháng 4 2015
DraftKings1.2 tỉ đô426 triệu đôTháng 7 2015
Sprinklr1.2 tỉ đô170 triệu đôTháng 3 2015
Automattic1.2 tỉ đô190 triệu đôTháng 5 2014
Gilt Groupe1.1 tỉ đô275 triệu đôTháng 4 2011
Actifio1.1 tỉ đô208 triệu đôTháng 3 2014
Proteus Digital Health1.1 tỉ đô354 triệu đôTháng 6 2014
AppDynamics1.1 tỉ đô177 triệu đôTháng 7 2014
IronSource1.1 tỉ đô103 triệu đôTháng 8 2014
Nextdoor1.1 tỉ đô215 triệu đôTháng 3 2015
Home241.0 tỉ đô1.0 tỉ đôTháng 12 2014
Yello Mobile1.0 tỉ đô112 triệu đôTháng 12 2014
CloudFlare1.0 tỉ đô72 triệu đôTháng 12 2012
Evernote1.0 tỉ đô302 triệu đôTháng 5 2012
Good Technology1.0 tỉ đô388 triệu đôTháng 4 2013
Eventbrite1.0 tỉ đô200 triệu đôTháng 3 2014
Tango1.0 tỉ đô367 triệu đôTháng 3 2014
Mogujie1.0 tỉ đô200 triệu đôTháng 6 2014
Kabam1.0 tỉ đô245 triệu đôTháng 8 2014
Lookout1.0 tỉ đô284 triệu đôTháng 8 2014
JustFab1.0 tỉ đô250 triệu đôTháng 8 2014
Honest Co.1.0 tỉ đô122 triệu đôTháng 8 2014
Qualtrics1.0 tỉ đô220 triệu đôTháng 9 2014
Razer1.0 tỉ đô50 triệu đôTháng 10 2014
Shazam1.0 tỉ đô170 triệu đôTháng 1 2015
Beibei1.0 tỉ đô124 triệu đôTháng 1 2015
SimpliVity1.0 tỉ đô276 triệu đôTháng 3 2015
Farfetch1.0 tỉ đô195 triệu đôTháng 3 2015
Pluralsight1.0 tỉ đô169 triệu đôTháng 8 2014
Funding Circle1.0 tỉ đô273 triệu đôTháng 4 2015
Quikr1.0 tỉ đô350 triệu đôTháng 9 2014
MarkLogic1.0 tỉ đô173 triệu đôTháng 4 2015
Lamabang1.0 tỉ đô120 triệu đôTháng 3 2015
Zomato Media1.0 tỉ đô163 triệu đôTháng 3 2015
Coupa Software1.0 tỉ đô168 triệu đôTháng 5 2015
Twilio1.0 tỉ đô240 triệu đôTháng 7 2015
Zscaler1.0 tỉ đô138 triệu đôTháng 7 2015
Tujia1.0 tỉ đô465 triệu đôTháng 8 2015
FabExitedTháng 3 2015
SunrunExitedTháng 8 2015
ShopifyExitedTháng 5 2015
Beats ElectronicsExitedTháng 8 2014
BoxExitedTháng 12 2014
Coupons.comExitedTháng 3 2014
Fisker AutomotiveExitedTháng 3 2014
Hanhua FinancialExitedTháng 6 2014
GoProExitedTháng 6 2014
HortonworksExitedTháng 11 2014
JD.comExitedTháng 5 2014
LaShouExitedTháng 11 2014
Lending ClubExitedTháng 12 2014
MobileyeExitedTháng 8 2014
Nest LabsExitedTháng 2 2014
New RelicExitedTháng 12 2014
Rocket InternetExitedTháng 10 2014
WayfairExitedTháng 10 2014
ZalandoExitedTháng 10 2014
Kuaidi DacheExitedTháng 4 2015

Chú ý:  Biểu đồ này chỉ bao gồm các công ty tư nhân, tăng trưởng trong 4 năm và có ít nhấn 1 nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Danh sách này loại trừ các công ty được điều hành bởi  các tổ chức, cơ quan nhà nước (độc quyền). Những đánh giá từ  VentureSource hoặc The Journal dựa trên sự đầu tư trực tiếp, không thông qua bên thứ 3. Biểu đồ này sẽ được update  khi có thông tin mới nhất.

Theo DavidBui!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.