CỔ ĐÔNG DỰ ÁN bitconnect.co

Kính gửi: Các cổ đông

Dự án: bitconnect.co => Gói : $10,010 – $100,000

Ghi chú: Các đồng có sự tăng đột biến là đồng không ổn đinhhttps://coinmarketcap.com/all/views/all/ 

Trong những ngày giá trị đồng bitconect tăng giảm quá 30% thì trang web: bitconect đồng web [ để bảo trì ]

bitconnect

Vốn góp:

1. Chị Nhi: 3 triệu

2.Ms Duyên: 3 triệu => 

3.Nguyên: 10 triệu ( Vào ngày 13 Tháng 12 ) -=> 434,8 USD ( Cách Tính Lấy 10,000,000 : tỷ giá ” 23,000 VNĐ ) 

4.Hoàng Anh: 10 triệu ( Vào ngày 16 Tháng 12 ) => Lãi suất thấp hơn mọi người máy ngày nhé !!! 

5.Ms Ý: 1 Triệu

6.Ms Thảo: 5 triệu => 217,3 USD

7.Henry Phước : 271 Triệu

8. Mr Tài : 1000 USD ( Ngày 20 Tháng 12 Năm 2017 ) 

9. Mr. Nam : 20 triệu ” Đưa tiền mặt ” : 26/12/2017

Lãi suất : Sẽ Chuyển vào 2 tuần 1 lần ( Ngày 15 và ngày 30 Hàng Tháng ) cho [ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ]. Tính từ ngày 13/12/2017 [ GÓI NÀY KHÔNG NHẬN CỔ ĐÔNG NỮA ]!

Vốn sẽ được hoàn lại: Sau 120 Ngày

Trung bình 1 ngày lãi là 1% => 30 ngày 30%

bitconnect_lending_

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *