Hướng dẫn xem kết quả học tập – Đại Học Công Nghiệp IUH

Rate this post

Hướng dẫn xem kết quả học tập

Bước 1: Click vào link: http://www.iuh.edu.vn/ketquahoctap/Default.aspx

Bước 2: Điều MSSV

Xem điểm
Xem điểm

Sau khi điền xong!

Kết quả sau khi điền xong
Kết quả sau khi điền xong
Xem điểm
Xem điểm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.