VIETCOMBANK

Ngân hàng viecombank
STK: 0371 000 4132 74
CTK: Huỳnh Hữu Phước
Chi nhánh : tân định

(Số thẻ VISA: 45240428 70943795)

ACB

Tên tài khoản : Huỳnh Hữu Phước

Số tài khoản : 172 696 079

Chi Nhánh: TPHCM

TECHCOMBANK

TECHCOMBANK

CTK: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 190 2732 6381 019

CHI NHÁNH: TPHCM

(Số thẻ visa: 42214986 19263990)

ĐÔNG Á

CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 0104 285 635

CHI NHÁNH : QUẬN 5

MARITIMEBANK

CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 04 101010 965 432

CHI NHÁNH: TPHCM

VPBANK

CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 10 533 0804

CHI NHÁNH: VPB QUẬN 10 – TPHCM

TÀI KHOẢN CÔNG TY

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH RICHARD

SỐ TÀI KHOẢN: 33397 97988

CHI NHÁNH: THỦ ĐỨC – TPHCM

TÀI KHOẢN CÔNG TY

NGÂN HÀNG ACB

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY RICHARD

SỐ TÀI KHOẢN: 3339797988

NGÂN HÀNG BIDV

CHỦ TÀI KHOẢN: NGYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

SỐ TÀI KHOẢN: 14010001478415

CHI NHÁNH: TPHCM

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – MBBANK

CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 101010.868.7777

CHI NHÁNH: TPHCM

 

NGÂN HÀNG BIDV

CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH HỮU PHƯỚC

SỐ TÀI KHOẢN: 656 10 000 156 000

CHI NHÁNH: DĨ AN

NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

TK: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY
STK: 006368109
CN: HỒ CHÍ MINH