Adwords: Tiêu đề 2 dòng với 30 ký tự/dòng…

Google AdWords đã chính thức ra mặt Expanded Text Ads (ETA)

Các thay đổi bao gồm:
1. Tiêu đề 2 dòng với 30 ký tự/dòng
2. 1 dòng mô tả dài tối đa 80 ký tự
3. URL hiển thị tự động được hệ thống tạo từ URL đích
CLick để tải file PDF: Expanded Text Ads- External Pitch Deck

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *