Tổ chức thi tín chỉ Partner

Tổ chức thi tín chỉ Partner
Ai tham gia : Ghi có
Form đăng ký: https://goo.gl/gZDBme

Phí Tham dự: 500k

Chuyển khoản: Tại Đây ( Ghi rõ họ và tên )

Địa điểm: 24 A đường D5 – Quận Bình Thạnh ” Đối diện trường đại học ngoại thương CS II ”

Thời gian: 18h30 -> 21h30 tối thứ 5 ( 28 Tháng 9 Năm 2017 )

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *