Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa

ĐỐI SÁNH TỪ KHÓA ADWORDS

Đối sánh từ khóa adwords ” rất cần thiết ” chọn ra 1 đối sánh sẽ giúp tiếp cận khách hàng tốt nhất!

Đối sánh rộng (ví dụ)

Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định được gán cho tất cả các từ khóa của bạn. Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm bao gồm lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.

doi-sanh-adwords

 • Từ khóa ví dụ: mũ dành cho nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mua mũ quý bà

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm chứa cụm từ đã được sửa đổi (hoặc các biến thể gần giống, nhưng không phải những từ đồng nghĩa), theo bất kỳ thứ tự nào.

 • Ký hiệu: +từ khóa
 • Từ khóa ví dụ: ++nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ dành cho nữ

Đối sánh cụm từ (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm là cụm từ và các biến thể gần giống của cụm từ đó.

 • Ký hiệu: từ khóa
 • Từ khóa ví dụ: mũ dành cho nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mua mũ dành cho nữ

Đối sánh chính xác (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm là cụm từ chính xác và các biến thể gần giống của cụm từ chính xác đó.

 • Ký hiệu: [từ khóa]
 • Từ khóa ví dụ: [mũ dành cho nữ]
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ dành cho nữ

Đối sánh phủ định (ví dụ)

Quảng cáo có thể hiển thị trên các tìm kiếm không có cụm từ này.

 • Ký hiệu: từ khóa
 • Từ khóa ví dụ: nữ
 • Tìm kiếm ví dụ: mũ bóng chày
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *