Hướng dẫn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords

Hướng dẫn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords – Gần đây có 1 số bạn gặp khó khăn trong việc lấy lại tiền trong tài khoản AdWords, qua việc trả lời 1 số thì mình nghĩ nên viết môt bài hướng dẫn cho các bạn.

1800 9294 SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI GOOGLE

Một số chú ý khi muốn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords

– Nếu số dư trong tài khoản của bạn là của Voucher: Google sẽ không hoàn lại.
– Thời gian hoàn phí tối đa là 6 tuần.
– Bạn có 5 ngày để đảo ngược yêu cầu của mình (hủy yêu cầu hoàn phí)

Các bước yêu cầu hoàn lại tiền:

Bước 1: Hủy tài khoản AdWords đó ( xem Hướng dẫn Hủy tài khoản AdWords tại: https://productforums.google.com/forum/#!msg/adwords-vi/Dcs5u5-HzmA/PVwb9HRUak4J )
Bước 2: Chờ đợi Google tự động hoàn lại phí sau 4-6 tuần.
Ngay sau khi hủy tài khoản và yêu cầu hoàn phí, quảng cáo của bạn sẽ ngưng chạy. Hệ thống sẽ tính chi phí phát sinh kể từ ngày thanh toán thành công gần nhất. Số tiền bạn nhận được cuối cùng sẽ bằng Số dư hiện trong tài khoản trừ đi chi phí phát sinh chưa thanh toán.

Một số trường hợp thường gặp sau khi yêu cầu hoàn phí:

– Hoàn phí thành công: Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ nhận được số tiền Google gửi lại.
– Google yêu cầu xác minh danh tính chủ thẻ: Bạn cần chạy ra ngân hàng yêu cầu nhân viên ngân hàng chứng nhận rằng bạn là chủ sở hữu thẻ tín dụng (VISA) được Add trong phần thanh toán.
Sau khi Google thấy được bạn đúng là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản ngân hàng đó, họ sẽ hoàn lại phí vào tài khoản ngân hàng cho bạn trong vòng 2 tuần.
– Nếu bạn chưa nhận được tiền sau 6 tuần kể từ khi Hủy tài khoản thành công, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Google tại link sau: https://support.google.com/adwords/answer/8206/?rd=2#contact=1

Quy trình huỷ tài hoản:

Bước 1: Vào tài khoản của tôi -> Tuỳ chọn -> [ Huỷ tài khoản ]

huy-tai-khoan-adwords
Hướng dẫn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords

Bước 2: Huỷ tài khoản

huy-tai-khoan-adwords-1
Hướng dẫn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords

huy-tai-khoan-adwords-2Bước 3 : Nhận được thông báo => Huỷ thành công!

Chúc các bạn sớm lấy lại được số dư trong tài khoản AdWords của mình!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *