Nguồn gốc bộ môn: Cảm xạ học

Cảm xạ học không có nguồn gốc rõ ràng từ một đạo giáo cụ thể nào. Tuy nhiên, nó được cho là xuất phát từ những người thầy thực hành dịch lý và phong thủy của Trung Quốc cổ đại, thuộc nền văn hóa Đông Á. Trong lịch sử, cảm xạ học đã được sử dụng để tìm kiếm nước ngầm, khoáng sản, địa điểm xây dựng, và thậm chí cả định vị người hoặc vật thể bị mất.

Theo trải nghiệm cá nhân tôi “Thì Bộ môn cảm xạ học, xuất phát từ đạo chúa….Trở về lịch sự, thì ngày xưa những thầy pháp thuộc đạo chúa. Sử dụng cảm xạ để dò tìm mạch nước, khoáng sản,…Sau đó nhà vua cho rằng đây là sự mê tín, nên đã xử tử tất cả thầy pháp biết sử dụng: Bộ môn cảm xạ học.

Tuy nhiên đến nay, bộ môn cảm xạ học đã chứng minh sự ứng dụng hiệu quả ở đời sống thực, nên đã được gìn giữ và lan truyền ngày càng rộng rãi.

41 ứng dụng thực tế bộ môn cảm xạ học ở đời sống thực tế

banner-camxahocnguon3

Đạo giáo, một tôn giáo phổ biến ở Trung Quốc và khu vực Đông Á, là một hệ tư tưởng phức tạp và đa dạng, bao gồm nhiều yếu tố từ văn hóa dân gian đến triết học. Mặc dù cảm xạ học không được xem là một phần chính thức của Đạo giáo, nó có thể được coi là có mối liên với một số quan niệm về năng lượng và sự cân bằng trong Đạo giáo, cũng như trong phong thủy.

Phong thủy là một hệ thống quan niệm về năng lượng và sự cân bằng trong môi trường sống, với mục đích tạo ra sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Phong thủy được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm Đạo giáo, Nho giáo, và những hệ tư tưởng khác trong văn hóa Trung Quốc cổ đại. Dù cảm xạ học không phải là một phần của phong thủy, nhưng chúng có thể có mối liên về mặt tư tưởng, đặc biệt là trong việc tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa trong môi trường sống.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *