Sách Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh là 1 quyền sách bản thân rất thích đọc. Vì nói lên được chiến lược kinh doanh hẻm ngách ” Ít tốn kém chi phí “. 

Đại dương đỏ tượng trưng cho tất cả các ngành hiện đang tồn tại. Đây là khoảng thị trường đã được xác lập. Đại dương xanh bao gồm tất cả những ngành hiện chưa tồn tại

Tải file PDF: ChienLuocDaiDuongXanh-Harvard

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *