Cách viết note – ghi chú trong facebook

Cách viết ghi chú ở Facebook

Marketing thành công trên facebook bạn phải nắm vững các yếu tố cần thiết để vận dụng Marketing thành công trên facebook.

Viết note trên facebook là để quảng sản phẩm của mình lên facebook -> Tiếp thị sản phẩm / Dịch vụ.

Ưu điểm của Note bạn có gắn link về website mình 1 cách tùy thích ( Để làm được vui lòng chát với Henry Phước để được hỗ trợ ) -> Miễn phí hỗ trợ!

Để thực hiện thành công ” Nhìn vào ảnh “

Bước 1: Vào facebook cá nhân -> Ấn ” Xem thêm ” Sổ xuống -> Click Ghi chú .

viet-note-face

Bước 2: Click vào Add Note

viet-note-face1

Bước 3: Viết Note

viet-note-face2

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Đào tạo seo biên hòa

Đào tạo seo bình dương

Rate this post

3 thoughts on “Cách viết note – ghi chú trong facebook

  1. Pingback: 4 Bước tạo cửa hàng trên Fanpage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *