Majestic SEO là gì – chỉ Số Citation và Trust Flow. Citation Flow và Trust Flow

Website muốn được phân tích và được nhận xét bởi công cụ đo lường. Vì thếcác bạn nên sử dụng majesticseo.com và thông thuộc các thông số sau đây để hữu ích trong quá trình sử dụng.

Majestic SEO – Hướng dẫn sử dụng Site Explorer để phân tích Backlink profile website, chỉ Số Citation và Trust Flow. Citation Flow và Trust Flow. Vậy Citation Flow và Trust Flow là gì

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng majesticseo

phân tích Backlink profile website

Bước 1 : LOGIN vào majesticseo.com

Bước 2 : Vào công cụ -> explorer

Bước 3 : Nhập website cần check

Citation Flow :  Chỉ số Backlink của  MJS tính tổng backlink từ các domain bên ngoài LINK về website cần check = 39 điểm
Trust Flow : Chỉ số Backlink từ những domain, website bên ngoài có uy tín, = 26 điểm

Trust flow càng cao thì càng tốt. Nếu Citation Flow cao mà Trust Flow không có hay có ít, thấp thì nên stop xây dựng Link từ các trang yếu, tăng cường Link từ những trang có chỉ Số Trust Flow cao.

Anchor text : Là những chữ được LINK về trang của mình ví dụ   SEO webđào tạo seoHọc Seo web

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *