Mẫu hợp đồng cho thuê trọ

File mềm: HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

 

Hôm nay ngày 20 tháng 05 năm 2021.; tại địa chỉ: 19/1D đường 30, Phường linh đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi gồm:

  1. Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: Huỳnh Hữu Phước Sinh ngày: 11/12/1992………………

Nơi đăng ký HK: Nho lâm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

CMND số: ………2644 12227 …………. cấp ngày …02../06./2009. tại: Ninh Thuận

Số điện thoại: 0917 68 73 68

  1. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: …………..…..

Nơi đăng ký HK thường trú: …………………………………

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: …

Số điện thoại:……………………………………………………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: 19/1D đường 30, Phường linh đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Giá thuê: 2,000,000 vnđ/tháng

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

  • Tiền điện + tiền nước ( trọn gói ): 200,000 vnđ / tháng
  • Phí đậu xe: 100,000 vnđ / tháng
  • Máy giặt: 50,000 vnđ / tháng
  • Phí wifi: 50,000 vnđ / tháng
  • Tiền đặt cọc: 2,000,000 vnđ / tháng

Tổng giá trị hợp đồng: 2,400,000 vnđ / tháng

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …20… tháng …05… năm 2021

Ghi chú: không ràng buộc thời gian thuê, nhưng ràng buộc trước khi chuyển chỗ mới, bên B báo trước bên A trước 30 ngày

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

– Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

– Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

– Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

– Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B. Nếu có thiệt hại do cố ý, bồi thường tương ưng với giá thành thị trường.

– Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

 

TPHCM, Ngày 20 tháng 05 năm 2021.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.