Nhân viên Hoàng Anh

Khả năng làm việc:

Quản trị host, Vps
Quản trị tên miền
Bảo Mật, cải thiện tốc độ Website
Chuyển website
Kiểm tra sửa lỗi khi website bị hack
Sửa lỗi menu, danh mục
Sửa lỗi url
Chỉnh sửa trang
Chỉnh sửa footer, header, banner
Thêm trang
Cài đặt thay đổi và sửa lỗi plugin
Sửa font, màu sắc giao diện website khi cần
Hỗ trợ khắc phục các yếu tố chuẩn onpage
Hỗ trợ dán mã remaketing
Khắc phục giao diện quản trị bị lỗi

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *