Chủng WE

Chủng WE

Chủng WS

Chủng WE -> Tính Gia trưởng rất lớn

KHUYẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
– Tránh ép buộc người khác theo tiêu chuẩn và mong đợi riêng của bản thân, sẽ gây áp lực, mệt
mỏi cho bản thân và mọi người
– Cần cân nhắc giữa lợi ích bản thân và lợi ích của người khác, kiên nhẫn lắng nghe và đặt mình
vào vị trí của người khác để hiểu họ hơn, sẽ tạo niềm tin, sự quý trọng và mối quan hệ tốt đẹp hơn
– Gia tăng hoạt động đội nhóm để tối đa hóa điểm mạnh của tập thể. Tham gia các hoạt động giao
tiếp và phát triển kỹ năng giao tiếp– Tập trung vào giá trị và điểm mạnh của người khác hơn là tìm lỗi sai, giảm bớt cái nhìn tiêu
cực.

WE
– Biết được khi nào một cái gì đó là “đủ tốt” và coi đó như là đã hoàn tất. Hãy vui tươi thoải mái
trải nghiệm, nuôi dưỡng sự thanh thản cho tâm hồn.
– Chấp nhận những chỉ trích mang tính xây dựng với thái độ cởi mở. Chuyển sự phán xét thành
nhận thức thông qua lòng tốt.

chung-van-tay-WE

KHUYẾN NGHỊ TƯƠNG TÁC
– Nên thông báo và thảo luận trước kế hoạch. Khi hoàn thành nhiệm vụ nên khen ngợi và thưởng
– Cần giải thích rõ ràng, đưa ra lựa chọn cùng lợi ích của việc cần làm. Không nên sử dụng
phương pháp giáo dục độc đoán.
– Hình thành kỹ năng quản lý trạng thái cảm xúc của bản thân cho cá nhân này
– Chia sẻ và giúp họ phân tích trước những tình huống.

vantay

chung-van-tay-WE1
 Khuyến nghị cho trẻ em:
 Nên thông báo hoặc thảo luận trước kế hoạch
 Khen ngợi và thưởng nếu trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ
 Đưa ra lựa chọn cùng lợi ích của việc cần làm thay vì đưa ra mệnh lệnh
 Chia sẻ giúp trẻ phân tích trước những tình huống
 Để trẻ quyết định những việc nằm trong khả năng thay vì ba mẹ tự quyết định hoặc làm giúp

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *