Huỳnh Hữu Nhân ( Tên ở nhà: Bin )

Họ và tên con: Huỳnh Hữu Nhân

Sinh ngày: 20.04.2017 ( 2017 thuộc mệnh hỏa ) => Mệnh hỏa theo ngũ hành ” Hỏa sinh thổ : Giúp ích và mang lại may mắn cho người thuộc mạng thổ ” 

Mẹ thủy: Mệnh thổ ” Sau này bin sẽ giúp mẹ thủy rất nhiều + Có hiểu mẹ thủy “. Nhưng từ nhỏ 2 mẹ con sẽ có vài điều xít mít. 

Cụ thể: 

Mẹ bin bướng tính => Khuôn khổ với bin

Bin thì thích làm những thứ theo quán tính của bin 1 cách bẩm sinh không ý thức. Vì đây là bản chất của người nóng tính. 

ngu-hanh-trong-phong-thuy

Sinh lúc: 16h20 chiều

Bin rất nóng tính => vì thế từ nhỏ ” không nên thấy bin bướng và đánh + nên lý lẻ để bin hiểu ” 

huynhhuunhan

Bin sau khi xem trắc vân tay:

  1. Học giỏi các môn tự nhiên : Toán lý hóa
  2. Biết hát + Sống rất sạch sẽ + có tính ngăn nắp
  3. Thuộc người làm việc chăm chỉ + giữ của
  4. Bin hợp với ngoại bin => Vì ngoài bin với  bin hợp tuổi nhau
  5. Bin thuộc não bộ => Rất thông minh => ” Vì thế phải cho minh hiểu được chân lý sống ” # Luôn khiêm nhường không nên cho mình ta đây 

+ Bản tính của bin thuộc người thích chứng tỏ + thể hiện bản thân

+ Cái tôi rất lớn 

+ Bin thuộc người có thể ít nói lứa tuổi lớp 4-> 6 Or 10 đến lớp 11 : vì thế nên giúp Bin sống năng động và giao tiếp tốt bạn bè => Bằng hình thức tập cho bin học ” Kỹ năng mềm từ nhỏ “

6. Bin thuộc dạng người sống tự lập rất cao => Nên phát huy tính này của bin ” Điều sợ nhất là mẹ thủy rất thương bin ” sẽ giảm khả năng tự lập của bin giảm đi. Vì bin thuộc TIP người sống tự lập mới phát huy hết khả năng & năng lực của bin. 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *