30 đề tài ĐIỂM CAO Đạt chuẩn luận văn Tại Hội Đồng

30 đề tài ĐIỂM CAO Đạt chuẩn luận văn Tại Hội Đồng # Tổng hợp được các luận văn đạt điểm cao ở các trường đại học mà các Thạc Sĩ đã bảo vệ hoàn thành 1 cách xuất sắc.  

30 tên đề tài giúp các sinh viên cao học có thể hình dung ra được tên đề tài là gì? Từ đó có thể chọn riêng cho mình 1 đề tài luận văn hoàn chỉnh. => ĐẠT KẾT QUẢ TỐT TẠI HỘI ĐỒNG BẢO VỆ

anh-nhan-bang

Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ – Tôi rất tự tin để hỗ trợ các bạn ! ” Tôi đứng vị trí thứ 2 # TỪ TRÁI SANG #

Dưới đây là 30 đề tài luận văn ngành luật đạt loạt giỏi mà bạn nên tham khảo:

=> Nhận viết luận văn hồng bàng

=> Nhận viết luận văn kinh tế

Top các đề tài luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế
1. Quy chế pháp lý của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

2. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam

3. Khía cạnh pháp lý của vấn đề hạn chế thương mại trong thương mại quốc tế

4. Áp dụng pháp luật bảo hiểm tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5. Áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

6. Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

7. Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

9. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

10. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện

11. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tại B

12. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại

13. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

14. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

15. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu

16. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam

17. Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

18. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng B

19. Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”

20. Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố C

21. Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông

22. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay

23. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

24. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

25. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010

26. Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị

27. Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp

28. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh

29. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

30. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện C

———————————–

Ví dụ 1 tên đề tài Giúp các bạn sinh viên hiểu thêm ” Về cách đặt tên đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người sử dụng Internet đối với quảng cáo Trực tuyến tại TP.HCM” 

Luận văn thạc sĩ: Bắt buộc dùng các từ ngữ: Nghiên cứu + Phân tích +… 

Địa điểm: Tại TPHCM ” Nếu toàn quốc: thì nghiên cứu rất rộng ” Làm không nổi # 

Yếu tố ảnh hưởng: Kiếm kiếm các yếu tố liên quan => Bảo vệ cho ” Thái độ của người sử dụng Internet ” -> Có thể lấy 1 sản phẩm minh họa trong bài như : Nước hoa + Quần áo + máy phát điện honda + Công ty luật + In bao lì xì

Gửi 1 file : Bài luận văn THẠC SĨ -> Đã được làm CHỈNH CHU 100% : NguyenVanXa_Full Thesis

Ghi chú: Bài luân văn được viết tiếng anh => Bảo vệ khóa luận tại hàn quốc 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *